PYSIEWICZ

Potencjalne podstawy nazwiska Pysiewicz to: 1. gwarowe pysz ‘puch, kurz’, 2. pyszny, 3. pysznić się, 4. pycha, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 326.