RACHOŃ

Nazwisko Rachoń uznaje się za formę pochodną od nazwy osobowej Rach, która wywodzi się od imiona na Ra-, np. Racibor, Radosław, Rachwał, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 329. Potencjalną podstawę nazwiska stanowią też niemieckie przezwiska: Rach, Räh, pochodzące ze  średnio-wysoko-niemieckiego rach, raehe ’sztywny, zdrętwiały‘, przenośnie ‘ceremonialny, nienaturalny’ J.K. Brechenmacher, Etymologisches Wörterbuch der Deutschen Familiennamen, II Auflage, t. I, Limburg a.d. Lahn 1957 I s. 364, lub od imienia Rachold, zob. M. Gottschald, Deutsche Namekunde. Unsere Familiennamen nach ihrer Bedeutung, Berlin 1954 s. 477, Rachill, E. Förstemann, Altdeutsches Namenbuch. I Personennamen, München 1966 s. 1201.