RAJCHEL

K. Rymut (Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 334-335) podaje dwa możliwe źródła nazwiska Rajchel, tzn.1. niemiecką nazwę osobową Reich, pochodzącą od przymiotnika rich(e), oznaczającego kogoś wysoko urodzonego, dostojnego, szlachetnego, 2. niemiecką nazwę osobową Reichel. K. Rymut wspomnina również, że nazwę osobową Rajchel odnotowano już w 1492 r. Z. Klimek, (Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Nazwy osobowe pochodzenia niemieckiego, Kraków 1997, s. 206) podaje bardziej szczegółowe informacje na temat przymiotnika rich, stanowiącego podstawę wielu niemieckich nazw osobowych, w tym Reich i Reichel. Rich oznaczało pierwotnie ‘potężny, królewski’, później zaś ‘bogaty’.