REDOSZ

Nazwisko Redosz pochodzi od staropolskich imion złożonych typu Radosław, Radomir lub od jednego z ich słów będących ich podstawą, tzn. rady ‘zadowolony’, radzić, radować się, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 330, 340. Nazwa będąca podstawą nazwiska mogła być więc pierwotnie formą pochodną od imienia lub przezwiskiem nawiązującym do cech charakteru.