REYNA

Reyna pochodzi od niemieckiej nazwy osobowej Rein, ta zaś od imion Reinhard, Reinhold itp. lub przezwiska Rein ‘jasny, czysty’, oznaczającego kogoś pięknego albo od miejsca zamieszkania – okolic Renu, zob. R. und V. Kohlheim, Familiennamen. Herkunft und Bedeutung, Mannheim 2005, s. 537.