ROJCEWICZ

Pochodzenie nazwiska Rojcewicz, odnotowanego już w 1600 roku, można łączyć z nazwą miejscowości Rojczany (powiat poniewieski, województwo trockie, zob. http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_IX/699), ten ród posługiwał się herbem Leliwa, zob. Jan Siwik, Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich, Warszawa 2010, s. 618.