RONDO

Nazwisko Rondo uznaje się za formę pochodną od niemieckiej nazwy osobowej Rond/Rund, pochodzącej od imion złożonych na Rund, potencjalne podstawy nazwiska stanowią też rzeczowniki rondo i rond, rondo oznaczało m.in.: 1. szeroki brzeg kapelusza, 2. okrągłe pismo, 3. koło w tańcu, a rond: 1. nocną straż wojskową, 2. rodzaj utworu muzycznego, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 360, . tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. V s. 561.