RONOWICZ

Nazwisko Ronowicz to forma słowiańska – wskazuje na to przyrostek –owicz, tworzący nazwy od imion ojców, czyli patronimiczne. Ronowicz = syn Rona. Nazwisko ma dwie możliwe podstawy: 1. czasownik ronić, czyli ‘tracić, utracać, gubić’, 2. niemiecką nazwę osobową Rohn, pochodzącą od imienia Hieronymus.