ROTKO

Nazwisko Rotko ma kilka możliwych podstaw: I. niemiecką nazwę osobową Roth, II. rzeczownik rota, czyli: 1. jednostka podstawowa piechoty i jazdy polskiej, 2. rząd żołnierzy postawionych jeden za drugim, 3. oddział, 4. przenośnie ‘tłum, banda’, 5. formuła, 6. rodzaj koła stosowanego przy torturach, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 363, tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. V, s. 569.