ROZDOBA

Nazwisko Rozdoba pochodzi od gwarowego rzeczownika rozdoba, oznaczającego ‘okolica’, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 364.