RUCHLEWICZ

Nazwisko Ruchlewicz można wywodzić od rzeczownika ruch, który miał następujące znaczenia: 1. stan przeciwny spoczynkowi, 2. istota żyjąca, stworzenie, zwierzę, 3. człowiek małomówny, 4. ruch-ruch – wabienie świń lub od czasownika ruchać = ruszać, zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. V, s. 761-762, potencjalną podstawę nazwiska stanowi też niemieckie przezwisko Ruch, oznaczające kogoś kudłatego, zob. R. und V. Kohlheim, Familiennamen. Herkunft und Bedeutung, Mannheim 2005, s. 560.