RYCZK

Nazwisko Ryczk pochodzi od czasownika ryczeć. Oznaczał on nie tylko ‘wydać ryk, zaryczeć’, ale też ‘przechwalać się, śmiałkować, wzywać do walki’, zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. V, s. 791. Jan Siwik („Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich”, Warszawa 2010, s. 633) odnotowuje szlachecką rodzinę o tym nazwisku – Ryczek vel Brzumiński vel Ryczko herbu Łokocz, 1564 r., Ryczko, ziemia warszawska, woj. mazowieckie.