RZĄDZIŃSKI

Nazwisko Rządziński ma kilka możliwych źródeł. Czyli: I. rzeczownik rząd, oznaczający ‘szereg, kolejność, porządek’, ale też ‘naczelny organ państwa’, II. imiona złożone typu Rzędzimir, Rzędzisław, zob. K.Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 380.Dane na temat oficjalnego miejsca zamieszkania rodzin noszących to nazwisko znajdują się tutaj: https://polskienazwiska.pl/n/RZ%C4%84DZI%C5%83SKI