RZEŃCA

Nazwisko Rzeńca uznaje się za formę pochodną od nazwy osobowej Rządca, tę zaś wywodzi się od rzeczownika rządca, czyli ‘zarządzający majątkiem’, ale też ‘rektor, administrator, władca, naczelnik, kierownik, zawiadowca, nadzorca, kurator, opiekun’ (< rządzić), zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 381, tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. V, s. 803.