RZESZOTARSKI

Nazwisko Rzeszotarski odnotowano ju ż w 1497 roku, pochodzi od nazwy miejscowej Rzeszotary (krakowskie, gmina Świątniki Górne, płockie, gmina Rościszewo), zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 383. Jan Siwik („Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich”, Warszawa 2010, s. 637) odnotowuje szlachecką rodzinę o tym nazwisku – Rzeszotarski vel Wolęcki herbu Junosza, potw. Rzeszotary, powiat sierpecki.