SĘKTAS

Nazwisko Sęktas pochodzi przypuszczalnie od rzeczownika sęk. Oznaczał on: 1. najtwardsze miejsce w drzewie, z którego gałąź wychodziła, 2. część gałęzi po jej ucięciu, 3. kołeczek, 4. drewnianą część radła, zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. VI, s. 79.