SŁAWIŃSKI

Nazwę osobową Sławiński odnotowano bardzo wcześnie – już w 1397 roku, wywodzi się ją od nazwy miejscowej Sławno (nosiło ją kilka miejscowości, m.in. w powiecie radomskim, opoczyńskim i sokólskim), K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 445, http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_X/787, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. X, s. 787 i następne. Jan Siwik („Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich”, Warszawa 2010, s. 662) wymienia kilka szlacheckich rodzin noszących to nazwisko, mianowicie Sławińskich herbu: Drzewica, Leliwa, Lubicz, Nałęcz, Ślepowron, Sternberg.