SARAN

 Nazwisko Saran uznaje się za formę pochodną od nazwy osobowej Szaran, ta zaś pochodzi od szaran ‘narybek karpi’; niewykluczony jest także związek genezy nazwiska z przymiotnikiem szary, czyli ‘ciemnopopielaty’ lub imieniem Sara, pochodzącym od hebrajskiego Sarah ‘księżniczka, panująca’, notowanym w Polsce od XIII wieku, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. I, s. 522.