SAWRON

 

Nazwisko Sawron pochodzi od notowanego w Polsce od XV wieku, ale rzadko używanego, imienia Sewer, to od łacińskiego Severus < severus ‘surowy, poważny’, K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 411.