SEMBOL

Nazwisko Sembol można uznać za wariant nazwy osobowej Zębol, pochodzącej od rzeczownika ząb, K. Rymut (Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 730) wymienia bardzo podobne nazwy, tzn. Sembal, Sembała uznając je za formy z fonetyką czeską lub ukraińską. Dane na temat oficjalnego miejsca zamieszkania rodzin noszących to nazwisko znajdują się tutaj: https://polskienazwiska.pl/n/SEMBOL