SENDEREK

Nazwisko pochodzi od Senderek < Sender, zdrobnienia imienia Aleksander. Można je też wywodzić od niemieckiej nazwy osobowej Sender, również pochodnej od imienia Aleksander lub nazwy miejscowej Senden, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 408.