SENIO

Przypuszczalną podstawę nazwiska stanowi imię Siemion (> Senka/Sienka > Senia/Sienia), co może wskazywać na pochodzenie protopolasty rodu z terenu Kresów Wschodnich, por. K. Rymut, „Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny”, t. II, s. 420. Por. także nazwę miejscową Seniów: 1. potok w powiecie drohobyckim, 2. część Krasnego, powiat turczański, zob. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. X, s. 432.