SIEROCIŃSKI

Nazwisko Sierociński uznaje się za wariant nazwiska Seroczyński, którego podstawę stanowi nazwa miejscowa Seroczyn (nosiło ją kilka wsi na Mazowszu) lub Sieroczyn (słupskie, gmina Człuchów), zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 411, http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_X/455 . Jan Siwik („Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich”, Warszawa 2010, s. 654) odnotowuje szlachecką rodzinę o tym nazwisku – Sierociński, 1700 r., województwo wołyńskie.