SKALEC

Nazwisko Skalec ma dwie potencjalne podstawy etymologiczne, tzn. 1) skalić/skalać ‘zabrudzić, splamić, zhańbić’, 2) skała ‘naturalny zespół minerałów tworzący twardą masę’, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 429. Być może pierwotnie było to przezwisko nawiązujące do okolic miejsca zamieszkania, np. ktoś mógł się osiedlić niedaleko skałek.