SKARADZIŃSKi

Podstawę nazwisk Skaradziński i Szkaradziński stanowi czasownik szkaradzić, czyli ‘czynić szkaradnym, szpecić, pobrudzić, paskudzić’, ale też metaforycznie ‘obrzydzać kogoś’, zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. VII, s. 617. Być może pierwszy S(z)karadziński miał krytyczny stosunek do bliźnich i to okazywał.