SMOTER

Nazwisko Smoter pochodzi od czasownika smotrzyć/smatrzyć, czyli ‘zbierać’, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 453. Przypuszczalnie nazwa pierwotnie była przezwiskiem zbieracza.