SOĆKO

Nazwisko Soćko ma kilka możliwych podstaw – można je wywodzić od rzeczownika sok, staropolskiego soczca ‘oszczerca’ lub czasownika soczyć, który miał kilka znaczeń: 1. zastawiać sidła, sieci, podchodzić, 2. oczerniać, potwarzać, 3. wyszukiwać na śniegu tropy zwierząt, 4. wynosić się ponad innych, 5. wytaczać sok, napełniać sokiem, 6. rozpływa się, broczyć; Soczek to stara nazwa osobowa, odnotowano ją już w 1425 roku, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 458, tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. VI, s. 259. Jan Siwik („Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich”, Warszawa 2010, s. 667) odnotowuje szlachecką rodzinę o tym nazwisku – Soćko herbu Rolęsław, nobilitację otrzymał Jan, wwłaściciel dóbr Turzec na Podolu w 1820 r. przez Aleksandra I, cesarza rosyjskiego za zasługi położone w rolnictwie.