SOCHIERA

Nazwisko Sochiera ma kilka możliwych podstaw etymologicznych, tzn.: 1. socharz ‘kij, drąg na którym wieszało się mięso’, 2. niemiecką nazwę osobową Socher, pochodzącą od łużyckiego sochor ‘socha’, 3. gwarowe sochor ‘drąg’, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny