SOCIK

Nazwisko Socik można wywodzić od gwarowego socić ‘pchać, popychać’, por. też sotać się ‘strzępić się’, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 458.