SOJKA

Nazwę osobową Sojka odnotowano bardzo wcześnie – już w 1389 roku, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 459, pochodzi od nazwy gatunku ptaka (obecnie częściej używane jest w odniesieniu do niego określenie sójka. Jan Siwik („Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich”, Warszawa 2010, s. 668) odnotowuje szlachecką rodzinę o tym nazwisku – Sojka vel Babecki/Dobrosielski/Kwasiborski/Kwasieborski/Sójka/Sułocki/Wielicki, herbu Cholewa, 1480 r., Wielgie, pow. lipnowski, ziemia dobrzyńska, województwo inowrocławskie.