SOLON

Nazwisko Solon pochodzi od solić, czyli: a) posypywać solą, b) kwasić, kisić, 3. sól, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 460, Słownik warszawski, t. VI, s. 264.