STACHURSKI

Podstawę nazwy osobowej Stachurski stanowi inna nazwa osobowa, czyli Stachura, pochodna od imienia Stanisław > Stach + -ura. Imię Stanisław jest pochodzenia słowiańskiego i pierwotnie w przybliżeniu znaczyło ‘niech się stanie sławnym’ (zob. Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, cz. 2 Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego, opr. M. Malec, s. 120). Od tej nazwy osobowej powstawały również nazwy miejscowe, np. Stachura w powiecie kieleckim i kowelskim, zob http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_XI/172, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. XI, s. 712. Jan Siwik („Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich”, Warszawa 2010, s. 672) odnotowuje szlachecką rodzinę o tym nazwisku – Stachurski herbu Ostoja, 1700 r., Stachure, powiat lwowski, woj. ruskie, ziemia dobrzyńska, woj. inowrocławskie.