STACHYRA

Nazwisko Stachyra jest formą pochodną od imienia Stanisław lub od imienia Eustachy, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 472. Od podstawy imiennej pochodzi forma Stach > Stachyra, odnotowana bardzo wcześnie – już w 1431 roku. Imię Stanisław jest pochodzenia słowiańskiego i pierwotnie w przybliżeniu znaczyło ‘niech się stanie sławnym’ (zob. Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, cz. 2 Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego, opr. M. Malec, s. 120). Imię Eustachius pochodzi od greckiego eu ‘dobrze’ + stáchos ‘kłos zboża, potomstwo’, w języku łacińskim przejęto je jako Eustachius. W Polsce doszło do pomieszania z imieniem Eustacy, pochodzącym z greckiego eustathés ‘dobrze postawiony’ (zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków, t. II, s. 181-182).