STALALA

Podstawę nazwiska stanowi czasownik stalić, czyli: 1. zaprawiać, powlekać stalą, 2. przenośnie zatwardzać, utwierdzać, umacniać, utrwalać, hartować („Serce stalone myślisz zmiękczyć prośbami”), zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. VI, s. 385.