STALOŃCZYK

Nazwisko Stalończyk można wywodzić od czasownika stalić, czyli: 1. zaprawiać, powlekać stalą, 2. przenośnie zatwardzać, utwierdzać, umacniać, utrwalać, hartować („Serce stalone myślisz zmiękczyć prośbami”), zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. VI, s. 385. Staropolski przymiotnik stalony oznaczał stalowego, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 473. Nazwa osobowa Stalończyk mogła więc pierwotnie oznaczać rzemieślnika zajmującego się produkcją wyrobów stalowych lub kogoś o nieugiętym charakterze.