STERLUS

Prawdopodobną podstawę nazwiska Sterlus stanowi gwarowe sterlać się, czyli ‘toczyć się’, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 484.