STRZĘBSKI

Nazwisko Strzębski, odnotowane już w 1579 roku, to forma pochodząca od nazwy miejscowości: Strzębiska lub Strzębowo, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 499. Obie miejscowości znajdują się na terenie obecnego powiatu płońskiego.