SZAGAŁA

 

Nazwisko Szagała można wywodzić od sag ‘płaszcz wojskowy’ (z łacińskiego sagum) lub saga, czyli: 1. na sagę = na ukos, na skos, skośnie, po przekątnej, 2. „bajeczno-poetyckie bajanie skandynawskie” (ze skandynawskiego saga), zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t.Słownik warszawski, t. VI, s. 6.