SZAMBELAN

Nazwisko Szambelan pochodzi od tak samo brzmiącego rzeczownika. Miał on następujące znaczenie ‘wysoki urzędnik dworski, pełniący urząd na pokojach monarszych przy stole panującego w czasie uroczystości dworskich, podkomorzy’, wyraz pochodzi od francuskiego chambellan, zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. VI, s. 561. Miejsce zamieszkania osób noszących to nazwisko przedstawia strona: https://nazwiska-polskie.pl/Szambelan