SZARGOGRODZKI

Podstawę nazwiska Szargogrodzki stanowi przypuszczalnie nazwa miejscowa Szarogród. Takie miano (ale też Szarygród, Szarogródka, Szargorot) nosiło miasteczko w dawnym powiecie mohylowskim, zob. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. XI, s. 800 i następne, dostępny tutaj: http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_XI/800 „G” mogło pojawić się w nazwie na skutek błędu kancelisty, czy wtórnego skojarzenia z szargać.