SZEJA

Nazwisko Szeja  ma kilka potencjalnych podstaw etymologicznych: 1. imię Isaj, używane dawniej na terenie wschodniej Polski, 2. saja ‘mańkut’, 3. saja/szaja ‘tkanina jedwabna’, 4. niemieckie nazwy osobowe na Schei-  (zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, t. II L-Ż, Kraków 2001, s. 389).