SZEMPLIŃSKI

Nazwisko Szempliński to forma odmiejscowa – J. Siwik („Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich”, Warszawa 2010, s. 696) odnotowuje szlachecką rodzinę o tym nazwisku – „Szempliński vel Szempleński, vel Szympliński herbu Ślepowron, 1698 r., Szemplin i Rambowo, pow. ciechanowski, województwo mazowieckie”, ale zdaje się, że właściwą nazwą miejscowości jest nie Szemplin, ale Szemplino, jak wskazuje np. wykaz szlachty ziemi ciechanowskiej: https://szlachta.projektpodlasie.pl/mazowsze/szlachta-ziemi-ciechanowskiej/, Szemplino wymienia też Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. XI, s. 895: http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_XI/895 . Warto też zajrzeć na te strony, na których jest całkiem sporo informacji o rodzie Szemplińskich: https://polishgenealogy1.blogspot.com/2019/05/szemplinski.html https://docplayer.pl/6865414-Historia-szemplinskich.html