SZLASA

Nazwisko Szlasa wywodzi się od rzeczownika szlaz/ślaz, czyli ‘korzeń ślazowy, malwa’, zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. VI, s. 724. Może pierwotnie było to przezwisko kogoś mieszkającego w otoczeniu malw.