SZPOJNAROWICZ

Nazwisko Szpojnarowicz pochodzi od nazwy osobowej Szpojnar. Jej podstawą jest niemiecka nazwa osobowa Spohner, ta zaś pochodzi od średnioniemieckiego spōn ‘drzazga, wiór’ (zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków, t. II, s. 551).