SZTEL

 Nazwiska Stel i Sztel mają tę samą podstawę, czyli niemiecką nazwę osobową Stell (wymawianą i zapisywaną – dzięki procesowi polonizacji graficznej – jako Sztel), pochodzi ona od określenia Stell ‘pastwisko’, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 482. Pierwotnie mogła być przezwiskiem kogoś, kto posiadał pastwisko albo mieszkał w jego pobliżu.