SZYMALAK

Nazwisko Szymalak pochodzi od imienia Szymon. To imię pochodzenia hebrajskiego, które występowało w dwóch formach: Shime’on i Sim’on, oznaczało pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’, potem przekształciło się dwa imiona Simon (które rozpowszechniło się w Kościele zachodnim) i Simeon (popularnego w Kościele wschodnim), w Polsce notowano je w różnych postaciach, już od XII wieku, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 568.