TAJSNER

Nazwisko można wywodzić od niemieckiej nazwy osobowej Theis/Theiss, ta zaś pochodzi od imienia Mathias, zob. zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków, t. II, s. 593.