TARLACH

Nazwisko ma trzy potencjalne podstawy etymologiczne: I. tarla ‘część zbroi’, II. tarło, oznaczające: 1. tarkę, 2. miejse, gdzie się trą ryby, tarlisko, 3. rękojeść topora, toporzysko, III. tarlać się ‘tarzać się, przewalać się po ziemi’, zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, t. VII, s. 28, K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 597.