TECŁAW

Podstawę nazwiska Tecław stanowi zgermanizowana nazwa osobowa Tetzlaff, pochodząca od słowiańskiego imienia złożonego Teslav, por. staropolskie Ciesław, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. I, s. 600. Ciekawe jest rozwój nazwy – najpierw forma słowiańska się zgermanizowała, a potem ta zgermanizowana uległa slawizacji, zmieniając po drodze postać fonetyczną.