TREDER

Nazwisko Treder uznaje się za formę pochodną od niemieckiej nazwy osobowej Trede(r)/Treide(r), wywodzi się je od dolnoniemieckiego trede ‘krok, chód’ lub średnio-dolno-niemieckiego treder ‘kalikant’, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 617. Mogła to być więc pierwotnie nazwa od określenia wykonywanego zawodu – czyli pomocnika organisty, zob. https://pl.wikipedia.org/wiki/Kalikant Możliwą podstawą nazwiska jest także odniesienie do miejsca zamieszkania, trede oznaczało ‘wyjście z domu, drogę’, a także przezwiskowe określenie tancerza, bo niemieckie trede odnosiło się również do kroku w tańcu, zob. R. und V. Kohlheim, Familiennamen. Herkunft und Bedeutung, Mannheim 2005, s. 674. Pod względem językowym najbardziej prawdopodobna wydaje się wersja najbardziej zbliżona do nazwiska, czyli treder ‘kalikant’, ale 100% mogłyby dać tylko studia źródeł dotyczących dziejów rodziny.